Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
System rozgrywek
 
Sponsorzy
 


 

 
 

Regulamin Sarmackiej Ligi Piłkarskiej

Czekany, 28-07-2006 r.

§ 1. [Przepisy ogólne]
1. Siedzibą Sarmackiej Ligi Piłkarskiej, zwanej dalej Ligą, jest Wieś Czekany.
2. Liga kierowana jest przez Zarząd Ligi, złożony z trzech osób, wybieranych przez Prezesów Drużyn.
3. Zarząd Ligi wybiera ze swego grona Prezesa Ligi.
4. Kadencja Zarządu równa się jednemu pełnemu sezonomi.
5. W przerwie między sezonami dokonywany jest wybór nowego Zarządu.
6. Do zadań Zarządu należy nadzór nad bieżącymi sprawami Ligi, oraz podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Ligi.

§ 2. [Organizacja Ligi]
1. Rozgrywki w Lidze prowadzone są w klasach, najwyższej w której zespoły walczą o mistrzowstwo ligi oraz niższych, noszących nazwy:
    - Sarmacka Ekstraklasa, zwana dalej Ekstraklasą,
    - Sarmacka I Liga, zwana dalej I Ligą.
    - Sarmacka II Liga, zwana dalej II Ligą.
itd.
2. W Pierwszym Sezonie rozgrywki odbywają się tylko w Ekstraklasie.
3. Po zakończonym Pierwszym Sezonie połowa drużyn z największym dorobkiem utworzy właściwą Ekstraklasę, zaś połowa drużyn z najmniejszym dorobkiem utworzy właściwą I Ligę.
4. Po zakończonym sezonie, dwie drużyny zajmujące dwa ostatnie miejsca w danej klasie, spadają do niższej klasy, zaś ich miejsce zajmują dwie drużyny zajmujące dwa pierwsze miejsca w niższej kklasie. W przypadku gdy poszczególne klasy będą liczyły więcej niż 8 zespołów liczba rotujących zespołów wynisi 3.
5. Mecze w Lidze, podczas rozgrywek Pierwszego Sezonu, rozgrywane są dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
6. Mecze w Lidze, podczas kolejnych sezonów, rozgrywane są raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
7. Pomiędzy drużynami dozwolone są transfery piłkarzy.
8. Transfery odbywają się na zasadach symulacji rynkowej systemu Xperteleven.
9. Nie dozwolone jest przekazywanie zawodników z klubu do klubu bezpłatnie.
10. Rozliczenia za piłkarzy odbywają się w wirtualnej walucie "econ".
11. Drużyny mogą rozgrywać między sobą mecze sparingowe, nie liczą się one do ogólnego wyniku rozgrywek.
12. Możliwe jest wprowadzenie rozgrywek Pucharu Sarmacji. Szczegółowe przepisy określą odrębne przepisy.

§ 3. [Drużyna]
1. Drużyną jest zespół zarejestrowany w serwisie "xperteleven", i zapisany do Sarmackiej Ligi Piłkarskiej (id: 71065).
2. Nazwa Drużyny musi nawiązywać do Księstwa Sarmacji, bądź innych państw wirtualnego świata.
3. Nazwa Drużyny, nazwa stadionu oraz nazwiska zawodników nie mogą zawierać nazw obraźliwych, wulgarnych lub godzących w uczucia innych osób.
4. Opuszczone drużyny mogą zostać przejęte przez nowych trenerów.
5. Wycofanie drużyny z Ligi możliwe jest tylko po zakończeniu sezonu.
6. Dołączenie nowej drużyny do Ligi odbywa się po zakończeniu sezonu.

§ 4. [Przepisy końcowe]
1. Organem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Drużynami jest Zarząd Ligi.
2. Od decyzji Zarządu Ligi nie przysługuje odwołanie, jego decyzje są ostateczne.